Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce

Společnost CERALL a.s., se sídlem Prosecká 24, 180 00 Praha 8, IČ: 63998394, DIČ: CZ63998394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka B 3415, E-mail: info@cerall.cz  jako správce osobních údajů, tímto dokumentem informuje především své zákazníky nakupující zboží nebo využívající služby, které nabízíme na našem e-shopu přístupném z webového portálu www.oscarbox.cz nebo prostřednictvím o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

 Pro poskytování prodeje zboží a pro provoz našich webových stránek je nutné zpracovávat některé osobní údaje zákazníka.

 Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Účel a právní základ: Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené žádosti, dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí odpovědi.

Právním základem tohoto zpracování je většinou náš oprávněný zájem, který spočívá ve vypořádání vaší žádosti, požadavku, podnětu.  Právní základ: jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 2.1. Zpracování osobních údajů v případě registrace (vytvoření zákaznického účtu)

Pokud si na e-shopu oscarbox.cz vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen Vámi nastaveným heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu (registrace) poskytnete včetně historie objednávek.

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s Vámi.

 2.2. Zpracování osobních údajů v případě online nákupu a vyřízení objednávky

Pokud u nás nakupujete online zpracováváme o Vás tyto údaje:

 • Informace o Vás: jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu;
 • Informace o registraci: login a heslo, datum registrace, datum narození;
 • Informace o nákupu: nákupní košík, čas nákupu, způsob platby, informace o platební kartě, pokud jste platil/a kartou

Účel a právní základ: osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR– plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 2.3. Zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení

Stanete-li se našim zákazníkem nakupujícím na našem e-shopu jsme na základě oprávněného zájmu a výjimky dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněni využít vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo k tomu, abychom vám prostřednictvím elektronické pošty či SMS zpráv zasílali naše obchodní sdělení za účelem informování o zboží či službách, které nabízíme, pokud jste takové zasílání neodmítli.

V případě udělení marketingového souhlasu, využíváme Vaše údaje pro vytvoření personalizované nabídky přímo pro Vás a právním titulem je souhlas je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Odvolat souhlas, odmítnout nebo upravit zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv prostřednictvím nastavení komunikace v nastavení vašeho zákaznického účtu nebo zasláním zprávy na info@cerall.cz. Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém našem obchodním sdělení.

3. Doba uchovávání osobních údajů

 V případě online nákupů a zákaznického účtu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, která činí 24 měsíců. Následně jsou údaje o nákupu anonymizovány a uchovávány po dobu 10 let v souladu s platnými zákony a právními předpisy.

 Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu (přímý marketing) budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím kontaktního e-mailu info@cerall.cz.

4. Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (společnostem) podílejícím se na chodu  našeho e-shopu.

Jedná se například o:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395),
 • Zpracovatelé poskytující IT služby
 • společnosti podílející se na expedici plateb,
 • společnosti podílející se na expedici a rozvozu zboží,
 • poskytovatel e-mailingové služby,
 • marketingové agentury,
 • externí advokátní kanceláře

5. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookies liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech: Chrome; Firefox; Internet Explorer, Opera; Microsoft Edge.

 6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2023